Elvial 6800

unapređena verzija serije 6700, dolazi sa debljim profilom i većim paketom stakla.

  1. Odlično zaptivanje
  2. Lakoća korišćenja
  3. Mogućnos tpravljennja velikih širina
  4. Mogućnost uggradnje sistema u visini poda
  5. Okov Siegenia
  6. Dolazi sa troslojnim staklima kompanije Guardian 4x16x4x16x4 mm clima guard solar
  7. Moguća plastifikacija u bilo koju boju po vašoj želji
SAVETI PRI KUPOVINI PROZORA I VRATA

Inspiracija