Saveti pri kupovini prozora i vrata

Prozori predstavljaju jedan od najbitnijih elemenata na objektu, glavna svrha prozora je da vam daje prirodnu svetlost a da to vrši na takav način da vas maksimalno zaštiti od spoljnih faktora kao što su buka i spoljna temperatura.

  • Pitajte za proizvođača profila:

    Kad birate prozor bitno je da odaberete kvalitetan profil, vrlo je bitna reputacija kao i iskustvo u branši. Za PVC 5 i 7 komora u profilu je optimalan broj, komore predstavljaju vazdušne džepove u profilu koji imaju svrhu termo izolacije kao i zvučne izolacije, broj komora mora biti određen prema debljinu profila tako da 10 komora u profilu od 60 mm nema nikakvog efekta jer ne postoji vazdušni prostor. Kod aluminijuma je veoma bitno kako je dizajniran profil sa termalnim prekidima. Slobodno pitajte svog proizvođača da vam dostavi sertifikate profila sa izolacionim svojstvima kako bi uporedili u vašoj kupovini.

  • Pitajte u vezi paketa stakla:

    Staklo pokriva najveću kvadratnu površinu prozora i samim tim treba dati veliki akcenat na to. Pitajte za proizvođača stakla kao i za vrstu glazure na staklima, svi naši prozori su u standardu sa clima guard solar glazurama na staklu. Jako je bitno i da li vazdnušni prostor u paketu stakla ima argon gas koji je termo izolator, sva naša stakla imaju 90% argon gasa. Naši standardni paketi su 4x16x4mm ( dvoslojno ) i 4x16x4x16x4 mm ( troslojno ).

  • Pitajte za okov u prozorima:

    Pitajte proizvođača prozora koji okov koristi u proizvodnji prozora i vrata. U zaptivanju prozora okov nosi ključnu ulogu, sa lošim okovom imate prozor koji ne zaptiva adekvatno i produvava dok sa dobrim okovom prozor ne sme da produvava nigde.

Ukoliko su vam potrebni dodatni saveti pri kupovini

Inspiracija